borçlu

is.
1. 欠债的: Alacaklı, borçluya borcun bir an önce ödenmesini duyurdu. 债主要求债户尽快还帐。
2. 转́ 依靠(…的帮助), 得益于, 借鉴于: Aslında, okumasını da ona borçludur. 其实, 他能上学也是靠了他的帮助。İlk motorlu taşıtlar at arabalarına çok şey borçludur. 早期的机动车有很多东西借鉴了马车。Hayatımı ona borçluyum doğrusu. 说实话的, 他对我有救命之恩。
◇ \borçlu çıkmak 欠债, 欠钱 \borçlu olmak 欠钱, 欠帐: Bana üç bin dolar borçlu olması da tuz biber ekmişti bunun üzerine. 如果我再欠上3千美元, 那可真是雪上加霜。
◆ Borçlu ölmez, benzi sararır. 欠债死不了人, 但是能愁死人。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • borçlu — sf. 1) Borcu olan, borç almış olan, verecekli, medyun Merhumu borçlu yatırmak istemezmişiz elbet. Y. Z. Ortaç 2) mec. Manevi bir yükümlülük altında bulunan Hayatımı ona borçluyum doğrusu. A. Ş. Hisar 3) mec. Bir şeyi birinin yardımıyla elde etmiş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • borçlu bulunmak (veya olmak) — (birine) borçlu duruma düşmek Dehasını, geçirdiği sara nöbetlerinin şokuna borçlu bulunuyordu. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • borçlu çıkmak — görülen hesapta vereceği kalmak Para muamelelerinden borçlu çıkmıştı. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • borçlu ölmez, benzi sararır — borç kişiyi öldürmez, ancak hasta edecek kadar üzer anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya bayramda — çıkarından başka bir şey düşünmeyen kimse ile ilişki kurma, seni nerede rahatsız edeceği belli olmaz anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • selam verdik, borçlu çıktık — küçük bir ilgi gösterdik, üzerimize büyük bir iş yüklendik anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hayatını (birine) borçlu olmak — 1) biri tarafından ölümden kurtarılmış olmak 2) birinin yaşamı bir başkasının desteği ile sağlanmış olmak Bu hayatımı ağabeyime borçluyum …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MÜSTE'RİB — Borçlu …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • kefil olmak — borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine almak Kefil olmak istediğiniz adamı evvela benden soracaksınız. A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bin tasa bir borç ödemez — borçlu ne denli üzülürse üzülsün borç sıkıntısından kurtulamaz anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek — borçlu ve dertli bir biçimde yaşanılmaz; borçtan kurtulmanın yolu onu vermek, onulmaz dertten kurtulmanın çıkar yolu ise ölmektir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.